Overtuigen

Zichtbaarheid: prestatie versus presentatie

Kwaliteiten zichtbaar maken

Als er iets is wat ik de afgelopen jaren heb ervaren, dan is dat wel dat uiterlijke presentatie en zichtbaarheid een grote rol spelen in het behalen van zakelijk succes. Niet zo gek natuurlijk, want dat is tenslotte ook waar wij voor staan: kwaliteit x zichtbaarheid = succes. Kwaliteit alleen is niet voldoende om succesvol te zijn, je moet je kwaliteiten en talenten ook op de juiste manier zichtbaar maken.

Uiterlijk en Zelfvertrouwen

De resultaten van het onderzoek Verschil in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau verbazen me dan ook totaal niet. Een belangrijke conclusie uit dit SCP onderzoek is dat de kansen die je krijgt in het werkzame en sociale leven sterker bepaald worden door uiterlijk en zelfvertrouwen dan door opleiding, etniciteit, leeftijd en geslacht. Zo hebben aantrekkelijke mensen 20% meer kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Moeten nu alle niet-aantrekkelijke mensen zich direct melden bij de plastisch chirurg? Natuurlijk niet!

Zichtbaarheid versterkt de inhoud

Het esthetisch kapitaal* is voor een groot deel te beïnvloeden zonder drastische ingrepen. Bijvoorbeeld door kledingkeuze, uiterlijke verzorging, maar ook door assertiviteit en zelfvertrouwen. Of beter gezegd: met de juiste verpakking versterk je de inhoud. Hierover heb je het afgelopen jaar al veel gelezen in onze blogs. Bijvoorbeeld over hoe je ervoor zorgt dat je die promotie wél krijgt, dat door anders te kijken netwerken echt wel leuk is en dat door positief te denken anderen makkelijker mee te krijgen zijn tijdens een vergadering of presentatie. De vertaalslag naar je ‘verpakking’ lees je terug in mijn blogs over dresscodes, bijvoorbeeld voor succesvol onderhandelen, om je imago aan te scherpen of voor de ultieme zakelijke succesoutfit.

Prestatie versus presentatie

Wanneer je je bewust bent dat er iets moet veranderen, ga je daar sneller mee aan de slag. Hoe zit het met collega’s of medewerkers die zich hier niet van bewust zijn? Het aanspreken of corrigeren van collega’s of medewerkers, en ook sollicitanten, over hun uiterlijk of kleding is een kwetsbaar gebied. Men wordt liever aangesproken op prestatie dan op presentatie. Kleding en uiterlijke presentatie lijken dan oppervlakkig, opmerkingen erover kunnen hard aankomen en doen het zelfvertrouwen eerder kwaad dan goed. Juist op dit gebied is het, meer nog dan voor vakinhoudelijke trainingen, noodzakelijk om hiervoor professionals in te huren.

Wil je zakelijk succesvoller zijn door te werken aan je zichtbaarheid? Of heb je een collega of medewerker(s) die je verder wilt helpen met praktische adviezen van een onafhankelijke expert? Wij adviseren je graag. Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen je welke mogelijkheden er zijn.

*) Esthetisch kapitaal is een persoonsgebonden vermogen dat zowel fysieke elementen (er goed uitzien of slankheid) als mentale elementen (uitstraling of charme) kent. Bron: Sociaal en Cultureel rapport 2014.

WIL JE OVERTUIGEN

ALS (FUTURE) LEADER?

Overtuigen met jouw appearance

VERPAK JE SUCCES

Word een meester in het onbewust beïnvloeden met je appearance.